Den här boken är slutsåld för länge sedan, men finns ofta på bibliotek och kanske rent av i din hembygdsförenings bibliotek, då den är utgiven av hembygdsförbundet en gång i tiden. Även om väldigt mycket information är omodernt, exv. information om att beställa hem mikrokort av kyrkböcker, så är det intressant att läsa grundläggande information om torp och få tips på hur man gick till väga för 40 år sedan när man inventerade torp men den tidens redskap och tankesätt.

Förslag på upplägg på studiecirkel kan inspirera!

Torp och torparminnen – En studieplan om torpinventering
av Birgitta von Malmborg
Riksförbundet för hembygdsvård
1:a uppl 1974, omarb. nov 1983 och okt 1984