På den här sidan kommer jag att samla information om genomförda torpinventeringar, tips om vad man kan tänka på när man inventerar, källor om torp, blogga torptankar och allt som kan tänkas ha med torparna att göra.